S.S.S.

Kimyasal Hava Kurutucusu

Kimyasal kurutucu kullanmalı mıyım?

Bu soruya basitçe evet veya hayır demek mümkün değildir.

Bunu sizin yapacağınız uygulamanın hassasiyeti belirler. Eğer soğutma tipi bir hava kurutucu sisteminiz için yeterli ise kimyasal hava kurutucu sizin için pahalı bir yatırım olacaktır. Eğer hassasiyetiniz çok yüksekse bu durumda sisteminiz için kimasal tip hava kurutucu kullanılması zorunlu olacaktır.

-40 C° -70 C° de su donmaz mı? Çiğ noktası için negatif değer neyi ifade eder?

Bu değerlere bir soğutma işlemi neticesinde elde edilen değer olarak değil bazı teknik hesaplar sonucu elde edilen kavramsal değerler olarak bakılmalıdır.


Kimyasal kurutucular için ne tür bakımlar gereklidir? Bunları kendimiz yapabilir miyiz?

Kimyasal kurutma işleminin başarılı olabilmesi için sistemin kurulumundan başlayan ve işletme sırasında da devam eden süreç son derece dikkatli bir tetkik gerektirir. Çünkü kimyasal tip hava kurutucularda sistem kontrolü sıcaklığa değil çiğ noktasına göre yapılır. Çiğ noktası ise sistemin kontrolünü son derece zorlayan bir parametredir. KARAK Makina’dan temin edilecek ürünlerde müşterinin isteğine göre sistem ya 6 ayda bir uzmanlarımızca kalibre edilir ya da müşterinin talebi durumunda sisteme bir kalibrasyon panosu ilave edilir. Kalibrasyon panosu periyodik bakımda yapılacak işlemleri otomatik olarak yapabilme yetisine sahiptir. Ancak böyle bir sistemin ilk kurulum maliyetleri oldukça yüksektir.